ROTATORLÄNK

INFÄSTNING MED SLANGINGÅNGARNA VRIDNA 90 GRADER MOT KRANEN

RENOVERAT SLANGKOPPLINGSSKYDD PÅ ROTATORN

TILLBAKS