RENOVERING AV FÖRARSTOL

FÖRARSTOLEN ÄR EN BOSTROM NORDIC

MED PNEUMATISK INSTÄLLNING AV FJÄDRING OCH SVANKSTÖD.

DEN GAMLA SLITNA KLÄDSELN HAR SPRÄTTATS BORT.

GUMMIBLÅSAN FÖR SVANKSTÖDET KONTROLLERAD.

TRYCKREDUCERINGSVENTILEN ÄR INSTÄLLD

VÄRMESLINGAN FRÅN RYGGSTÖDET FUNGERADE OCH SKA ANVÄNDS TILL SITSEN

EN SLANG VAR KNÄCKT/TVINNAD INNE I REGLERPANELEN

REGLERPANELEN PÅ PLATS, BÅDE SVANKSTÖD & STOLSFJÄDRING FUNGERAR

FLER BILDER KOMMER INOM KORT

TILLBAKS